Nyt fra bestyrelsen

marts 2024

 

FaF holder generalforsamling 

Torsdag d. 14.marts kl. 19.00 Holder FaF generalforsamling over zoom
Læs mere her ...

 

Vel mødt

FaFs bestyrelse


august 2023

 

Stammtisch fortsætter her i efteråret

Se programmet her ...

Invitation til arrangement - online
Torsdag d. 26. oktober kl. 19.30 introducerer Katharina Rebay Salisbury til netværket Archaeology and Gender in Europe. 
Læs mere her ...

 

Vel mødt

FaFs bestyrelse


februar 2023

 

FaF afholder generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkaldes foreningens medlemmer til den årlige generalforsamling i FaF – Foreningen af Fagarkæologer. Se mere her ...

 

Tid: Torsdag 16. marts kl. 19.00

Sted: Vi mødes online via zoom - medlemmer af FaF vil modtage link via mail.

 

Vel mødt

FaFs bestyrelse


januar 2023

 

FaF Stammtisch 2023

Kom og vær med til en snak omkring stambordet. 

Vi mødes  også i 2023 online (over zoom) . Og starter op torsdag d. 26. januar kl. 19.00. Tilmelding er nødvendig for folk der ikke er medlemmer af FaF. Alle er velkomne.
Se mere om Stammtisch 2023


European Archaeology Days 2023

De franske arkæologer har igen inviteret til European Archaeology Days, som i år bliver d. 16., 17. og 18 juni 2023. FaF indvilget i at være koordinator for de danske bidrag, Se mere om European Archaeology Days 2023

 

Venlig hilsen

FaFs bestyrelse


september 2022

 

FaF Stammtisch

Kom og vær med til en snak omkring stambordet. 

 

Vi vil forsøge os med et nyt koncept - FaF Stammtisch. Eller vi skal måske kalde det "Arkæologiens Stammtisch"?  Ideen er at det skal være mere frit diskuterende og snakkende - og at deltagerne selv er med til at komme med ideer og oplæg til de temaer der tages op til diskussion.

 

Vi mødes online (over zoom) . Og starter op tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 19.00. Tilmelding er nødvendig. Alle er velkomne - også dig der ikke er medlemmer af FaF.

 

Se mere om FaF Stammtisch ... 


Venlig hilsen

FaFs bestyrelse


maj 2022

 

European Archaeology Days 2022

Så har de franske arkæologer igen inviteret til European Archaeology Days, som i år bliver d. 17., 18. og 19. juni. I disse dage vil hele Europa summe af interesse for arkæologien. Ligesom sidste år har FaF indvilget i at være koordinator for de danske bidrag. Vi håber at arkæologer i det danske har lyst til at være med i årets event. Læs mere om European Archaeology Days her ...

HUSK FaF ordinære generalforsamling 

Onsdag d. 11. maj. kl. 19.00.holder vi  den årlige generalforsamling i FaF - den finder sted online. Se dagsorden her ...

 

Venlig hilsen

FaFs bestyrelse


april 2022

 

Bronzealderen til Debat

FaF afholder en række møder i april og maj 2022 - ONLINE. Her vil aktuelle emner og forskning i bronzealderen præsenteres i korte indlæg. Bagefter vil der blive mulighed for spørgsmål og debat.

Vi mødes online:
Onsdag 27, april kl. 19.00 - 20.00
Torsdag 5. maj kl. 19.00 - 20.00
Tirsdag 10. maj kl. 19.00 - 20.00
Se program og abstracts her ...

 

FaF ordinære generalforsamling 

Onsdag d. 11. maj. kl. 19.00 holder vi  den årlige generalforsamling i FaF - den finder sted online. Se dagsorden her ...

 

Venlig hilsen

FaFs bestyrelse


28. februar 2022

 

Arkæologisk forum nr. 45 
Arkæologisk Forum nr. 45 blev to måneder forsinket pga. en perlerække af tekniske fejl, men det lykkedes til sidst, og nu skulle abonnenter og FaFs medlemmer have modtaget nummeret. God læselyst.

 

Nyt layout, samme indhold

Til juni udkommer Arkæologisk Forum nr. 46. Det bliver med et nyt, lækkert layout, som vi håber, du vil synes om. Indholdet bliver efter samme redaktionelle linje med debatartikler, fagfællebedømte artikler, temaer etc.

 

Har du lyst til at skrive en artikel, eller har du en god ide, er du altid velkommen til at kontakte redaktionen.

 

Kontingent 2022

Produktionen af det nye Arkæologisk Forum bliver dyrere end det, du sidder med nu. Derfor blev der vedtaget en kontingentstigning på FaFs generalforsamling. Det kan du læse om på hjemmesiden. Kontingentet bliver opkrævet i starten af marts. Husk at du kan tilmelde dig til betalingsservice.

 

Giv os besked

Passer navn og adresse på kuvertens label?

Vi får ikke automatisk besked fra Postnord, når du flytter eller skifter navn, så dit brev med Arkæologisk Forum kommer retur med stemplet ”Ubekendt på adressen”.

Er din mail også forkert, kan det være sværte at komme i kontakt med dig. Du vil heller ikke få beskeder, indkaldelser og information om arrangementer.

Rettelser kan sendes til FaFs bestyrelse.

Venlig hilsen
FaFs bestyrelse


Januar 2022


Referat fra FaFs ordinære generalforsamling 2021 
Du kan nu læse referatet fra generalforsamlingen her ...


31. august 2021


Med FaF til Moesgaard Museum 

Neandertaler – i mammutjægernes land

Måske husker du vores onlinemøderække i foråret og foredraget som Trine Kellberg holdt  om forskningsprojektet "Nordlige Neandertalere". Nu får du muligheden for at møde Trine live og få fulgt op neandertalerne når FaF tager på tur til Moesgaard Museum tirsdag d. 5. oktober. Læs mere om musumsbesøget, tilmelding etc.


 

FaFs ordinære generalforsamling 2021

Du vil snart modtage varsel og endelig indkaldelse til generalforsamling.  Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 26. oktober kl. 19 . Det er planen at holde generalforsamlingen online (over zoom), så alle skulle have mulighed for at deltage. Hvis du har forslag til generalforsamlingen så send det senest d. 28.september til FaFs bestyrelse.


5. marts 2021


Europæiske Arkæologiske Dage 16. - 29. juni 2021
FaF er glade for at indgå i de europæiske arkæologiske dage, som i år vil være d. 18. 19. og 20. juni 2021. I december 2020 blev FaF - Foreningen af Fagarkæologer opfordret til at være koordinator for årets program i Danmark. Og derfor efterlyser vi nu arkæologer - uanset om man er tilknyttet en institution eller ej - der vil møde offentligheden og arrangere noget arkæologisk relevant. Læs mere her ... 


2. januar 2021


Møderække - ONLINE - 2021 
På FaFs bestyrelsesmøde d. 16. december besluttede bestyrelsen at arrangere en online-møder for FaFs medlemmer i februar og marts 2021. Her vil vi aktuelle emner og forskningsprojekter præsenteres i korte indlæg.  Når programmet vil snarest kunne ses her...

1. december 2020


Referat fra FaF generalforsamling
Onsdag d. 7 oktober 2020, kl. 18 holder vi i FaF ordinær generalforsamling.  Her kan du læse refrat af generalforsamlingen

På generaforsamlingen blev bestyrelsen for FaF valgt - og består nu af: Jette Rostock (formand), Ulla Odgaard (kasserer), Claus B. Petersen, Poul Erik Lindelof o Nadia Haupt.  Se dem her ...2. oktober 2020


FaF generalforsamling
Onsdag d. 7 oktober 2020, kl. 18 holder vi i FaF ordinær generalforsamling. 
Læs mere her ...AFLYST Foredrag kl. 17. v. Trine Borake er AFLYST
På grund af coronasituationen AFLYSER vi foredraget v. Trine Borake: "Anarkisme i dansk arkæologi  - en skør idé eller et brugbart analytisk værktøj?"  .
Vi satser på at kunne byde på dette foredrag engang til foråret.


12. august 2020


FaF generalforsamling
Onsdag d. 7 oktober 2020, kl. 17 holder vi i FaF ordinær generalforsamling. 
Forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 9. september.
Læs mere her ...


Bestyrelsen konstituerede formand
På bestyrelsesmøde 12. august blev Jette Rostock  konstitueret formand.
25. november 2019

FaFs bestyrelse har sendt nedenstående støtteerklæring til de studerende ved det Humanistiske Fakultet.

Støttemeddelelse til de studerende på det Humanistiske Fakultet

FaFs bestyrelse, d. 25/11 2019

Siden d. 28 oktober har studerende på Humaniora, Københavns Universitet, blokeret adgangen til Dekanatet i protest mod den målplan for 2020-2023, som dekanen har fremlagt.

 

Helt overordnet, så er grundlaget for de studerendes protester, at beslutningsprocessen omkring målplanen helt og aldeles ligger hos ledelsen og ikke i de faglige miljøer. Der har godt nok været en vis grad af inddragelse, men ingen indflydelse, og de studerende ønsker at blive hørt! HUM-rådet har eksempelvis i flere måneder forsøgt at italesætte de problemer, de ser i målplanen, men de er blevet nægtet indflydelse.

 

Formålet med blokaden er derfor at kunne indgå i dialog med dekanen og specifikt at diskutere og få fjernet tre punkter fra målplanen: 1) Ingen obligatoriske bredbåndskurser. Valgfag skal ikke være obligatoriske, da de studerende selv skal have lov at strukturere deres uddannelse inden for en rimelig ramme, 2) Ingen administrativt gennemtvungen fagsammenlægning, 3) Ingen administrativt gennemtvungen fagsammenlæsning.

 

Professionelt set vil forelæsninger for flere hundrede studerende, som envejs-kommunikation, være et tilbageskridt for de arkæologiske- og de humanistiske videnskaber, der både finder sin værdi i faglig viden, men i allerhøjeste grad også i analytiske metoder og faglig diskussion. Universitetet er vort fags væksthus og motorrum, og som fag har vi brug for kolleger, der er stærke fagligt og teoretisk. Derfor støtter FaF – Foreningen af Fagarkæologer de studerende i deres protester mod fag-sammenlægninger og omfattende ændringer i uddannelsesstrukturen.


Støttemeddelelsen
1. november 2019


Referat fra FaF generalforsamling
Fredag d. 4 oktober 2019, kl. 17 afholdt FaF sin ordinære generalforsamling. 

se referat fra generalforsamlingen her ...


OPRÅB til FaF’s medlemmer!

Kom og vær med i bestyrelsesarbejdet – alle slags kræfter er velkomne…

FaF’s bestyrelse er fortsat stærkt underbemandet og vi mangler i den grad kræfter! FaF arbejder for at skabe og fremme et socialt og fagligt netværk for fagarkæologer samt danne rammen for faglige og fagpolitiske diskussioner. Da vi er så få hænder, har vi ikke mulighed for at afholde så mange arrangementer mm., som vi ønsker, og derfor håber vi, at I derude vil komme os til undsætning. Går du med idéer til et fedt foredrag, et lille seminar, lysten til at arrangere en ekskursion, et debatmøde eller noget helt andet med en faglig relevans, så er du meget velkommen. Jo flere vi er, des bedre – der er pt. flere bestyrelsesposter ledige, så kom og vær med til at gøre en forskel. Vi lover at det er både hyggeligt og sjovt!


 
Venlig hilsen
FaFs bestyrelse

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net