Nyt fra bestyrelsen

31. august 2021


Med FaF til Moesgaard Museum 

Neandertaler – i mammutjægernes land

Måske husker du vores onlinemøderække i foråret og foredraget som Trine Kellberg holdt  om forskningsprojektet "Nordlige Neandertalere". Nu får du muligheden for at møde Trine live og få fulgt op neandertalerne når FaF tager på tur til Moesgaard Museum tirsdag d. 5. oktober. Læs mere om musumsbesøget, tilmelding etc.


 

FaFs ordinære generalforsamling 2021

Du vil snart modtage varsel og endelig indkaldelse til generalforsamling.  Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 26. oktober kl. 19 . Det er planen at holde generalforsamlingen online (over zoom), så alle skulle have mulighed for at deltage. Hvis du har forslag til generalforsamlingen så send det senest d. 28.september til FaFs bestyrelse.


5. marts 2021


Europæiske Arkæologiske Dage 16. - 29. juni 2021
FaF er glade for at indgå i de europæiske arkæologiske dage, som i år vil være d. 18. 19. og 20. juni 2021. I december 2020 blev FaF - Foreningen af Fagarkæologer opfordret til at være koordinator for årets program i Danmark. Og derfor efterlyser vi nu arkæologer - uanset om man er tilknyttet en institution eller ej - der vil møde offentligheden og arrangere noget arkæologisk relevant. Læs mere her ... 


2. januar 2021


Møderække - ONLINE - 2021 
På FaFs bestyrelsesmøde d. 16. december besluttede bestyrelsen at arrangere en online-møder for FaFs medlemmer i februar og marts 2021. Her vil vi aktuelle emner og forskningsprojekter præsenteres i korte indlæg.  Når programmet vil snarest kunne ses her...

1. december 2020


Referat fra FaF generalforsamling
Onsdag d. 7 oktober 2020, kl. 18 holder vi i FaF ordinær generalforsamling.  Her kan du læse refrat af generalforsamlingen

På generaforsamlingen blev bestyrelsen for FaF valgt - og består nu af: Jette Rostock (formand), Ulla Odgaard (kasserer), Claus B. Petersen, Poul Erik Lindelof o Nadia Haupt.  Se dem her ...2. oktober 2020


FaF generalforsamling
Onsdag d. 7 oktober 2020, kl. 18 holder vi i FaF ordinær generalforsamling. 
Læs mere her ...AFLYST Foredrag kl. 17. v. Trine Borake er AFLYST
På grund af coronasituationen AFLYSER vi foredraget v. Trine Borake: "Anarkisme i dansk arkæologi  - en skør idé eller et brugbart analytisk værktøj?"  .
Vi satser på at kunne byde på dette foredrag engang til foråret.


12. august 2020


FaF generalforsamling
Onsdag d. 7 oktober 2020, kl. 17 holder vi i FaF ordinær generalforsamling. 
Forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 9. september.
Læs mere her ...


Bestyrelsen konstituerede formand
På bestyrelsesmøde 12. august blev Jette Rostock  konstitueret formand.
25. november 2019

FaFs bestyrelse har sendt nedenstående støtteerklæring til de studerende ved det Humanistiske Fakultet.

Støttemeddelelse til de studerende på det Humanistiske Fakultet

FaFs bestyrelse, d. 25/11 2019

Siden d. 28 oktober har studerende på Humaniora, Københavns Universitet, blokeret adgangen til Dekanatet i protest mod den målplan for 2020-2023, som dekanen har fremlagt.

 

Helt overordnet, så er grundlaget for de studerendes protester, at beslutningsprocessen omkring målplanen helt og aldeles ligger hos ledelsen og ikke i de faglige miljøer. Der har godt nok været en vis grad af inddragelse, men ingen indflydelse, og de studerende ønsker at blive hørt! HUM-rådet har eksempelvis i flere måneder forsøgt at italesætte de problemer, de ser i målplanen, men de er blevet nægtet indflydelse.

 

Formålet med blokaden er derfor at kunne indgå i dialog med dekanen og specifikt at diskutere og få fjernet tre punkter fra målplanen: 1) Ingen obligatoriske bredbåndskurser. Valgfag skal ikke være obligatoriske, da de studerende selv skal have lov at strukturere deres uddannelse inden for en rimelig ramme, 2) Ingen administrativt gennemtvungen fagsammenlægning, 3) Ingen administrativt gennemtvungen fagsammenlæsning.

 

Professionelt set vil forelæsninger for flere hundrede studerende, som envejs-kommunikation, være et tilbageskridt for de arkæologiske- og de humanistiske videnskaber, der både finder sin værdi i faglig viden, men i allerhøjeste grad også i analytiske metoder og faglig diskussion. Universitetet er vort fags væksthus og motorrum, og som fag har vi brug for kolleger, der er stærke fagligt og teoretisk. Derfor støtter FaF – Foreningen af Fagarkæologer de studerende i deres protester mod fag-sammenlægninger og omfattende ændringer i uddannelsesstrukturen.


Støttemeddelelsen
1. november 2019


Referat fra FaF generalforsamling
Fredag d. 4 oktober 2019, kl. 17 afholdt FaF sin ordinære generalforsamling. 

se referat fra generalforsamlingen her ...


OPRÅB til FaF’s medlemmer!

Kom og vær med i bestyrelsesarbejdet – alle slags kræfter er velkomne…

FaF’s bestyrelse er fortsat stærkt underbemandet og vi mangler i den grad kræfter! FaF arbejder for at skabe og fremme et socialt og fagligt netværk for fagarkæologer samt danne rammen for faglige og fagpolitiske diskussioner. Da vi er så få hænder, har vi ikke mulighed for at afholde så mange arrangementer mm., som vi ønsker, og derfor håber vi, at I derude vil komme os til undsætning. Går du med idéer til et fedt foredrag, et lille seminar, lysten til at arrangere en ekskursion, et debatmøde eller noget helt andet med en faglig relevans, så er du meget velkommen. Jo flere vi er, des bedre – der er pt. flere bestyrelsesposter ledige, så kom og vær med til at gøre en forskel. Vi lover at det er både hyggeligt og sjovt!


 
Venlig hilsen
FaFs bestyrelse

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net