Nyt fra Bestyrelsen, august 2010
Efter sommerferien har FaFs bestyrelse genoptaget arbejdet med en række punkter, der blandt andet omfatter forslag til vedtægtsændringer. Disse angår nu især formålsparagraffen og paragraffen vedrørende dennes udførelse. FaFs visioner for det fremtidige arbejde, hvilke er nært forbundet til netop formålsparagraffen, blev endnu engang diskuteret, og fokus vil fremover være de mange praktiske opgaver.

FaF arbejder pt. med at undersøge forholdet mellem Maltakonventionen og den nuværende Museumslov, og ønsker at blive hørt i forbindelse med kommende ændringer af sidstnævnte.

På FaFs hjemmeside er der over sommeren blevet tilgængeliggjort enkelte specialer, og der arbejdes på, at kunne hjælpe endnu flere med tilgængeliggørelse af specialer i hel eller delvis form. Hjemmesidediskussionen har ligget temmelig stille over sommeren, men der lægges i nær fremtid op til en diskussion af KUAS’ nye Fund & Fortidsminder-database (www.dkconline.dk), ligesom der er lagt et link til KUAS’ rapport om den internationale evaluering af vidensudviklingen af den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed i Danmark på siden. Begge dele formodes at kunne afstedkomme en del debat, som vi håber at FaFs medlemmer har lyst til at deltage i.

Derudover er der ved at blive lagt sidste hånd på planlægningen af sensommerens tur til Helleristningsfelterne i Tanum, der afvikles i weekenden d. 27.-29. august. Vi glæder os til at høre om turen og vise billeder derfra på hjemmesiden.


 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net