Nyt fra Bestyrelsen, juni 2010

FaFs første arrangement i 2010, seminaret ”Sådan gør man i Sverige – Myter og metoder i svensk arkæologi”, blev afholdt 4. juni. Seminaret forløb godt – der var gode oplæg om dels administrativ praksis, udviklingen i svensk arkæologi som følge af privatiseringen og database-programmet Intrasis fra Stefan Larsson, Charlotte Fabech, Nils Johannson og Karin Lund, og der var masser af spørgsmål og diskussion mellem og efter oplæggene.

FaFs bestyrelse barsler i disse måneder med en revision af foreningens vedtægter. Revisionen betyder primært en oprydning i de eksisterende vedtægter. Vedtægtsændringerne forventes udsendt sammen med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i løbet af efteråret 2010.

Bestyrelsen i FaF har drøftet og drøfter fortsat de visioner, vi hver især har for FaFs virke – nu og på længere sigt. Nøgleordenefor visionerne er pt. blandt andre: diskussion, metodeudvikling, vidensdeling og fagpolitik og dertil at fungere som både fagligt og socialt netværk.

FaF vil gerne bidrage til fagets vidensdeling og det er i den forbindelse blevet undersøgt, om det er muligt at facilitere en”speciale-database” på hjemmesiden, hvorfra man ville kunne læse andres specialer, i det omfang kolleger har lyst til at få deres speciale tilgængeliggjort på nettet. Bestyrelsen arbejder videre med at skabe en praksis for, hvordan folks specialer kan publiceres på nettet, og opfordrer kolleger til at skrive til faf@archaeology.dk, hvis man ønsker sit speciale lagt på hjemmesiden. 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net