Nyt fra bestyrelsen, oktober 2010
Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Foreningens vedtægter trænger til en opstramning og et udvalg har derfor arbejdet med at forbedre de nuværende vedtægter så de er mere tidssvarende. Der er således ikke tale om nye vedtægter eller større ændringer. Efter planen vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 22. november.
Bestyrelsen har derudover blandt andet besluttet, at FaF skal på Facebook. Her vil det være muligt at kommunikere og sende beskeder medlemmerne imellem, uploade billeder, lave netværk og grupper mm, så hold øje med den nye Facebook-funktion.

 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net