Fokus på forskning

Årets Kulturhistoriske orienteringsmøde på Fuglsø sætter i år i en tematiseret session fokus på forskning i dansk arkæologi samt hvorledes denne prioriteres og organiseres. 

Det er nødvendigt med en debat om vilkårene for forskning i dansk arkæologi: For universiteternes vedkommende betyder blandt andet de strammede krav til studietiden for de studerende, at der ikke er plads til den samme fordybelse i en problemstilling i specialet som tidligere. For det enkelte museums vedkommende har dels den i en årrække øgede udgravningsaktivitet og dels den evigt tilstedeværende mangel på økonomiske ressourcer været årsag til, at færre forskningsprojekter kan gennemføres. Samtidig er spørgsmålet, hvorledes og i hvilket omfang forskningen på de lokale museer, i bredere museale samarbejder og på universiteterne formidles ud i et større forum, hvor forskningsresultaterne kan anvendes i videre perspektiver.

Hvordan kan vilkårene for den arkæologiske forskning i Danmark forbedres? Hvor bør man sætte ind først – og med hvad? Giv din mening til kende og debattér på FaFs diskussionsforum.

 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net