Nyt fra bestyrelsen, november 2010

Ved sidste bestyrelsesmøde blev der efter opfordring fra et medlem talt om at afholde en specialeworkshop, hvor årets nybagte kandidater kan præsentere deres specialer. Desuden blev der talt om at afholde seminar/workshop, hvor nogle af de diskussioner, der syntes at mangle på årets Fuglsømøde kan behandles.

 

Det blev foreslået at lave en ekskursion til Jelling, når projektet med at indkapsle runestenene er fuldført (ifl. oplysninger forventes dette afsluttet marts/april 2011). Bestyrelsen vil arbejde på at arrangere en sådan tur.

 

Endelig blev der orienteret om FaFs nyeste formidlingstiltag. FaF er kommet på Facebook og har efter ganske få uger allerede fået over 100 venner. Her vil man bl.a. kunne orientere sig om foreningens møder og arrangementer.

 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net