Nyt fra bestyrelsen, januar 2011

Bestyrelsen mødtes for første gang i 2011. Her planlagde vi årets generalforsamling, der løber af stablen d. 11. marts 2011 på Odense Bys Museer. Indkaldelse følger.  Vi lægger ud med to foredrag før generalforsamlingen om prioriteringer i dansk arkæologi – en opfølger på årets Fulgsømøde, hvor det vil være muligt at diskuterer problemstillingerne i et lidt mindre forum.
Desuden er vi begyndt planlægningen af en ekskursion til Jelling, når det nye kompleks åbner sidst på foråret med rundvisning og spændende oplæg. Mere om dette arrangement følger. 
Endeligt snakkede vi nye ideer til arrangementer i det kommende år, blandt andet et seminar, hvor årets kandidater kunne fremlægge deres arbejde. Vi opfordrer desuden til at deltage i Nordic TAG i Kalmar i foråret, hvor medlemmer af bestyrelsen vil være tilstede. Har man interesse i at deltage i Nordic TAG og følges til Kalmar, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net