Nyt fra bestyrelsen, maj 2011
Hjemmesiden
Der skal være bedre overblik over hvilke muligheder man har på hjemmesiden, hvilket vil faciliteres ved at ændre lidt på sidens struktur. Det vil fremover være muligt at udbyde både ledig arbejdskraft og ledige job på hjemmesiden. Derudover vil det være muligt at abonnere på ændringer på FaFs hjemmeside over e-mailen. Tilmelding foregår fra startsiden på www.archaeology.dk.
 
Facebook
I erkendelse af, at kun ganske få medlemmer bruger hjemmesidens diskussionsforum, vil FaF forsøgsvist opfordre medlemmerne til at diskutere fagrelevante emner på FaFs Facebook-side. Her vil det også være muligt at benytte ”Hvad er det?”-funktionen, hvor medlemmerne kan uploade fotos af underlige fund og strukturer og hermed få andre fagfællers mening om sagen. Endelig vil det via Facebook-siden være muligt at oprette under-grupper/-netværk – hvor man dels kan planlægge møder og arrangementer, dels kan diskutere emner, der er relevante for gruppen/netværket.
 
Specialer
FaFs bestyrelse arbejder på at få udsendt mails til alle, der har skrevet arkæologisk speciale – med henblik på at få gjort yderligere abstracts og/eller specialer tilgængelige via FaFs hjemmeside.
 
Ekskursion
Endelig er FaF ved at planlægge en sensommer-ekskursion for medlemmerne.
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net