Arkæologisk Forum

Fagfællebedømmelse

Generelt bliver artikler og indlæg i Arkæologisk Forum fagfællebedømt af fagfæller uafhængige af redaktionen inden publicering.

Proceduren er:
 • Forfatter og fagfælle holdes anonym for hinanden (dobbelt-anonymitet).
 • I et skema beder redaktionen fagfællen besvare en række spørgsmål.
 • Denne fagfællebedømmelse bliver videresendt til forfatteren.
 • Derudover modtager forfatteren redaktions indholdsmæssige feedback og sproglige korrektur på teksten.
 • Eventuelle ændringer af indhold og sprog vil derefter blive foretaget af forfatteren i samråd med redaktionen.
 • Redaktionen kan afvise artikler og indlæg (både de uopfordrede og opfordrede).

Skema til fagfællebedømmelse

Arkæologisk tidsskrift: niveau 1 i den bibliometriske forskningsindikator
Kontakt: redaktion@archaeology.dk
Hjemmeside: www.archaeology.dk

 

Procedure
Din fagfællebedømmelse, skemaet, vil blive videresendt anonymt til forfatteren. Derudover vil forfatteren modtage redaktions indholdsmæssige feedback og sproglige korrektur på teksten. Eventuelle ændringer af indhold og sprog vil derefter blive foretaget af forfatteren i samråd med redaktionen.


Arkæologisk Forums profil og formål
Arkæologisk Forum er et fagligt tidsskrift, der søger at sætte det arkæologiske fag ind i en større sammenhæng – både videnskabeligt og samfundsmæssigt. Her bliver både faglige og fagpolitiske emner behandlet og debatteret.

Arkæologisk Forum skal:

 • være et aktivt element i fagets udvikling og fremtid
 • sikre en åben og dynamisk debatkultur

og også have plads til:

 • det skæve og eksperimenterende – i indhold såvel som i sproglig udtryksform
 • oversete og måske kontroversielle problemstillinger
 • foreløbige ideer, tanker og undersøgelser
 • det debatterende og holdningsprægede


Mere information på
http://www.archaeology.dk/8878/Arkæologisk Forum


 


Dato for bedømmelse:
Artiklens titel:

 

Kommentarer og bedømmelse


Rummer artiklen vigtigt nyt: originale fakta, synspunkter eller en ny debat?

 

Er titlen rimelig i forhold til indholdet?

 

Er artiklens hensigt klar?

 

Er artiklen velstruktureret eller bør den struktureres helt anderledes?

 

Er det faglige grundlag i orden?

 

Er kildehenvisningerne dækkende og relevante?

 

Er alle figurer gode og klare, og er figurerne relevante for teksten?

 

Samlet vurdering på baggrund af dette:

 •  Denne artikel bør trykkes uden ændringer.
 •  Denne artikel bør trykkes med mindre ændringer (angiv hvilke i kommentarer).
 •  Denne artikel bør trykkes med grundlæggende ændringer (angiv hvilke i kommentarer).
 •  Denne artikel bør ikke trykkes (angiv begrundelse i kommentarer).

 

Eventuelle øvrige kommentarer:

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net