Nyt fra bestyrelsen, juni 2011

Der er kommet mange nye tiltag på FaF´s hjemmeside her i foråret. Vi har diskuteret, undersøgt og arbejdet flittigt på at optimere og udbygge blandt andet vores jobformidlings -og vidensdelingstilbud samt vores Facebook profil med åbne metode - og ”Hvad-er-det?” grupper. Kender du f.eks. til  mikromorfologiske metoder til analyser af gruber? Ellers se mere på FaF´s Facebook.
Som en ny service vil vi desuden forsøge at guide vores medlemmer gennem A-kasse-junglen via relevante links. Se mere på hjemmesiden.
Vi er desuden ved at planlægge en ekskursion til efteråret som vil blive nærmere annonceret, når vi nærmer os.
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net