Nyt fra bestyrelsen, august 2011

Bestyrelsen har haft sit førte møde efter sommeren.

Her planlagde vi blandt andet den forestående ekskursion til Ladby-skibet. Foreningen arbejder på at skabe rum til debat og diskussion samt socialt netværk blandt vores medlemmer. Efter at have set skibet og det igangværende arbejde med rekonstruktionen vil der være oplæg, der taget udgangspunkt i rekonstruktion som formidling af kulturarv og fortidsminder. Der vil desuden være frokost og kaffe.
Du kan se programmet her på siden eller på vores facebook.

Desuden arbejder vi på et medlemstilbud til nyudannede arkæologer, da vi oplever at det er vigtigt at indgå i et fagligt fællesskab, når man slipper sit studiemiljø. Mere om det senere på året.

 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net