Nyt fra bestyrelsen oktober 2011
FaFs bestyrelse har evalueret ekskursionen til Ladby, og der var bred enighed om, at det var en givende og inspirerende tur med et godt oplæg og en efterfølgende god debat.

FaFs bestyrelse fortsætter arbejdet med at skabe jobformidling mellem museer og arkæologer på hjemmesiden. Derudover fortsætter FaF arbejdet med de seneste års specialer, og der udsendes snart en mail til specialeforfattere fra 2008 og frem med en opfordring til at lægge abstract og eventuelt specialet på FaFs hjemmeside.

FaFs bestyrelse er begyndt planlægningen af forårets arrangementer, hvor der blandt andet planlægges et seminar/workshop først på sommeren.Samtidig vil FaF arrangere en sommerfest for medlemmerne, der vil blive lagt i forlængelse af seminaret.
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net