Arkæologisk Forum

Nr. 13 - 2005

Leder

 

Redaktionen

Ja til professionalisering, nej til ensretning

Hent lederen her

Gæsteskribent


Peter Gæmelke

Fortiden, landmanden og arkæologen

Hent Peter Gæmelkes artikel her

Aktuelt


Jens Vellev
Renæssance 2006
– som følger Middelalder

Hens Jens Vellevs artikel her

Brudflader


Niels Algreen Møller
Tanker på felten? – Dansk Feltarkæologi Anno 2005
Dogmatisk registreringspraksis eller reflekterende forskningsaktivitet?

Hent Niels Algreen Møllers artikel her

Tema: landbrug og arkæologi


Redaktionen
Landmænd og fortidsminder – en interessekonflikt der kan minimeres?

Hent redaktionens introduktion til temaet her
Marlene Sørensen
De fredede fortidsminders tilstand
– landmændenes syn på gravhøjene
Hent Malene Sørensens artikel her
Merete Holm
Fremtidens landmænd
– fremtidens forvaltere af kulturmiljøer
Hent Merete Holms artikel her
Merethe Schifter Christensen
Fortidsmindevenligt jordbrug – findes det?
Hent Merethe Schifter Christensens artikel her
Mette Bjerrum Jensen og Erik Poulstrup
Naturplaner – nu med kulturværdier
Hent Mette Bjerrum Jensen og Erik Poulstrups artikel her

Anmeldelser


Pauline K. Knudsen
Hvornår kommer der mere tidssvarende fortolkninger af Grønlands fortid?
Anmeldelse af bogen Grønlands Forhistorie, redigeret af Hans Christian Gulløv (Gyldendal 2004)

Hent Pauline K. Knudsens artikel her

Konferenceindtryk


Pia Bøttiger Mørck og Susanne Ritz Nicolaisen
Indtryk fra et mesolitisk Europa

Hent Pia Bøttiger Mørch og Susanne Ritz Nicolaisens artikel

Mille Gabriel og Jette Rostock
Teori, whisky og ceilidh
Theoretical Archaeological Group konference tur-retur

Hent Mille Gabriel og Jette Rostocks artikel her
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net