Arkæologien i en verden i forandring

Seminaret "Arkæologien i en verden i forandring" fandt sted torsdag d. 28. februar kl. 10:00 - 16:30 på Århus Universitet.

Arkæologien i en verden i forandring

Introduktion til seminar

Arkæologer i felten bliver ofte spurgt: ”Finder I noget?” efterfulgt af: ”Og hvorfor er det så
vigtigt?” Hvad svarer du?

Arkæologien i en verden i forandring

Da den arkæologiske videnskab blev grundlagt og museerne opstod som institutioner, spillede den en vigtig rolle i folkeoplysningen og de almene dannelsesidealer. Den var en grundfæstet del af samfundet – og arkæologiens eksistensberettigelse var som sådan ikke til diskussion. I dag er virkeligheden en anden. Vi lever i en postmoderne og globaliseret verden, hvor alle har krav på at komme til orde, hvor alle perspektiver er vigtige og hvor der ikke findes én, men mange sandheder. Den arkæologiske viden og museerne spiller ikke længere samme rolle i dannelsen af det enkelte individ, samfundet og nationen, men skal i stigende grad levere oplevelser, refleksioner og underholdning.

Det har konsekvenser for det vi undersøger, hvilke historier vi fortæller, hvorfor og hvordan vi gør det. Hvor og hvordan er den arkæologiske viden relevant i en postmoderne verden? Hvordan fortæller vi en historie, som fortsat er vedkommende i et multietnisk og globaliseret samfund? Hvilke argumenter er der for at udgrave, tolke og formidle flere tusinde år gamle spor efter menneskelig aktivitet? Hvad legitimerer den ikke ringe offentlige investering i kulturhistorien? Hvad skal arkæologiens fremtidige fokus være?

Program

10:00 Velkomst

10:10-11:00 Lars-Henrik Schmidt, DPU.
Samtiden er en fremtids fortid.

11:00-11:30 Anne Nørgård Jørgensen, Kulturstyrelsen.
Hvorfor har vi brug for arkæologien i en verden i forandring og hvor lægger vi bedst fokus?

11:30-12:00 Diskussion
 
Frokost
 
Oplæg fra arbejdsmarken:
 
13:00 -13:15 Bo Jensen, ph.d.
Revolutionen, der blev væk: alt det, vi burde have lært af den postmoderne udfordring i 1990erne.
 
13:15-13:30 Kent Laursen, cand.mag.:
Dan Brown og ThorHeyerdahl iOdinslabyrint.
 
13:30-13:45 Andreas Bonde Hansen, ph.d. studerende, Museum Vestsjælland. 
Narrativer i det 21. århundredes arkæologi.
 
13:45-14:15 Spørgsmål
 
Kaffepause
 
14:45 -15:00 Katrine Andreasen Johnsen og Jacob Mosekilde, Københavns Museum. 
Åben Arkæologisk Udgravning – eksperiment på Trianglen i København.
 
15:00-15:15 Pauline Asingh, Moesgaard Museum.
Mennesket i centrum på Moesgård Museum.
 
15:15-15:30 Anette Kjærulf Andersen, cand.mag.
Muligheder for relevans.

15:30 – 15:45 Spørgsmål

15:45-16:30 Afsluttende diskussion
 

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net