Hensigtserklæring for året 2015 - 2016

- for FaFs bestyrelses arbejde
Målet med året
FaFs bestyrelse vil i det kommende år arbejde for, at betingelserne for dansk arkæologi bliver fokus for debat. Fagets udvikling og udfordringerne ved det arkæologiske arbejdsmarked er områder, som til stadighed fortjener vores opmærksomhed. Samtidig vil vi fortsat skabe rammer for socialt og fagligt netværk mellem vores medlemmer.
 
Vejvisere til målet
Skabe rammer for debat
Med tidsskriftet Arkæologisk Forum er FaF med til at skabe rammer for debat om videnskaben, arkæologien og fagets rolle i samfundet. FaFs bestyrelsen mener tiden er moden til en debat omkring museumsloven og betingelserne for dansk arkæologi. Vi vil invitere et panel af relevante personer til at bidrage med synspunkter, der kan belyse udfordringerne og danne grundlag for en debat om den fortsatte udvikling af faget.  
 
Kommunikation
Vi skal være aktive i vores kommunikation først og fremmest med vores medlemmer. Vi skal være til stede med en holdning, og gøre opmærksom på vigtige emner. 
 
Sociale og faglige arrangementer
FaF har i tidens løb afholdt mange vellykkede arrangementer af faglig og/eller social karakter. Denne tradition mener bestyrelsen er vigtig, at holde fast i. Derfor vil vi også i år arrangere en udflugt for vores medlemmer og andre interesserede.     
 
Aktive medlemmer
FaFs medlemmer skal ikke være i tvivl om, at FaF er en forening, hvor medlemmerne kan deltage aktivt. Alle er meget velkomne til at bidrage til foreningens arbejde. Hvad end det er et debatindlæg, forslag til kommende arrangementer, deltagelse i udvalgsarbejde, eller faglig vidensdeling – på møder, på hjemmesiden, i Arkæologisk Forum eller blot en kommentar på Facebook.  
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net