Arkæolog på lokalmuseerne i 2013

En undersøgelse
Hen over sommeren 2014 gennemførte Foreningen af Fagarkæologer (FaF) og Dansk Magisterforening (DM) en spørgeskemaundersøgelse på de lokalmuseer, der står for det bygherrefinansierede arkæologiske arbejde i Danmark (Museumslovens kapitel 8 arbejde).

For første gang har vi nu fået en korlægning af arkæologernes ansættelsesform, deres arbejdsopgaver og deres efter- og videreuddannelsesmuligheder. Samtidig har undersøgelsen identificeret en række problemstillinger og udfordringer, som vi mener, fortjener fokus.

Download undersøgelsesrapporten eller den kortere præsentation og læs mere:
 
Den fulde rapport


Arkæolog på Lokalmuseerne i 2013. En kvantitativ analyse

Rapporten er på 88 sider kan kan downloades her fra siden.
Klik på billedet eller øverst til højre her på siden.
En kortere præsentation


Arkæolog på lokalmuseerne i 2013. En præsentation

Præsentationen på 20 sider kan downloades her fra siden.
Klik på billedet eller øverst til højre her på siden.
 Arkæolog på lokalmuseerne
download herfra:
Rapport Præsentation
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net