Undrer du dig ? Det gør vi også !

8. juni 2016

Undrer du dig over, at FaF ikke er en del af den nye undersøgelse om arkæologer på lokalmuseerne? Det gør vi også!
 
DM sender i disse dage spørgeskemaer ud til arkæologer på landets museer. Undersøgelsen er en opfølgning på undersøgelsen ’Arkæolog på lokalmuseerne 2013’, som FaF og DM udførte i samarbejde. Desværre er har DM valgt at udarbejde den nye undersøgelse uden at inddrage FaF eller iøvrigt DM’s egne tillidsrepræsentanter på museerne. DM har i stedet valgt at sende udkast af spørgeskemaet til udvalgte repræsentanter for arbejdsgiverne.
 
Først kort inden udsendelsen af skemaerne blev FaF kontaktet med et tilbud om, at vi kunne få vores navn og logo på den efterfølgende rapport. Vi takkede selvfølgelig nej(!) til et proforma-samarbejde, men ja tak, hvis DM reelt vil gøre brug af vores hjælp og indsigt. Vi fik derefter tilsendt en kopi af spørgeskemaet - til godkendelse -, men uheldigvis bærer spørgsmålene præg af en mangel på indsigt i forholdene på museerne. Flere af spørgsmålene er ikke relevante, og enkelte steder er formuleringerne så uheldigt valgt, at det efter vores opfattelse vil resultere i ubrugelige resultater og give et misvisende billede af den reelle situation på efteruddannelsesområdet i arbejdsgivernes favør. Vi har gjort DM opmærksom på dette, men har ikke fået svar. I stedet har vi erfaret, at man fortsætter udsendelsen af skemaerne – modsat vores anbefaling.
 
Det er med stor ærgrelse, at vi derfor må meddele jer, at vi ikke deltager i eller støtter op om undersøgelsen. Vi opfordrer vores medlemmer til at gøre det samme . Vi er uforstående over denne fremgangsmåde, og håber, at DM i stedet vil bruge deres, jeres og meget gerne vores tid på en undersøgelse, der reelt viser hvordan tingene står til på museerne. 
 
Herunder finder du spørgeskemaet hvori de indvendinger vi i FaF's bestyrelse har er indføjet med rødt.
 
DMs Spørgeskema kommenteret af FaFs bestyrelse
 
Spred ordet, hvis du er enig.
 
Med venlig hilsen FaF
    FaFs bestyrelses    
   indvendinger

DMs spørgeskema kommenteret af FaFs bestyrelse
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net