FaF arrangementer 2019

Uppsala og Lejre mellem arkæologi og tekst

Inden FaF afholder sin ordinære generalforsamling vil vi invitere til et foredrag  


Dato: Fredag d. 4. oktober 2019 kl. 17.00
Sted: Guldbergsalen, Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K.


Foredragsholder: projektforsker Tom Christensen, Nationalmuseet.

 

Abstract:
Forskningsprojektet ”Kongeslægter – Ynglinger og Skjoldunger, Uppsala og Lejre mellem arkæologi og tekst” er i fuld gang på Nationalmuseet og på Universitetet i Uppsala. Formålet med projektet er at skabe ny viden om de første kongeslægter i Norden og undersøge sandheden i de så berømte sagn, der kan knyttes til begge steder. De to steder - Lejre og Uppsala - konkurrerer med hinanden om at være de vigtigste kongesæder fra vikingetiden. Tom Christensen, leder af den danske del af projektet, kommer og fortæller om forskningsprojektet, de foreløbige resultater og hvad vi kan vente os af projektets sidste del.

 

Der vil blive sørget for lidt vådt og tørt til ganen og vi håber at se så mange fagfæller

som muligt!


Vi glæder os til at se alle

FaFs medlemmer og venner
FaFs bestyrelse

Download Invitationen her
Västra Vång – ett centra i periferin

Foreningen af Fagarkæologer og Nationalmuseet indbyder til foredrag ved Mikael Henriksson, projektleder og arkæolog ved Blekinge Museum.
 
Tid og sted: Nationalmuseet fredag d. 10. maj 2019  kl. 17.30 i Guldbergsalen, NB indgang fra Frederiksholms Kanal 12 (personalindgang) - mød bare op fra kl. 17.00.
Der er gratis adgang til foredraget og der vil blive budt på lidt flydende forfriskning.
 
Foredragsholder: Mikael Henriksson, projektleder og arkæolog ved Blekinge Museum
 
Titel på foredraget: Västra Vång – ett centra i periferin
 
Abstract:
År 2004 framkom en tidigare okänd järnåldersboplats ca 10 km nordost om Ronneby i Blekinge. Efter flera år av fortsatta undersökningar på platsen står det klart att den bör ha haft både politisk och religiös betydelse som regionalt centra under yngre järnålder. Forskningen kring Vång ger perspektiv på hur en liten bortglömd plats kan förändra vår invanda syn på landskapets historia. Västra Vång utgör ett bevis på vad vi kan hitta och vilka nya forskningsfrågor vi kan formulera om vi bara tar oss tid att leta i periferin. Föredraget presenterar en nulägesbild av kunskapen om Västra Vång men också hur projektet kring boplatsen och järnålderns Blekinge i övrigt är planerad.

Vi glæder os til at se jer

FaFs bestyrelse
Foreningen af Fagarkæologer

Varus, Plinius og Hoby
- Romersk ekspansionspolitik og kontakten til Norden

 
Foreningen af Fagarkæologer - FaF indbyder til foredrag ved ph.d. Thomas Grane, Forskningskoordinator, Nationalmuseet.
 
Tid og sted: Nationalmuseet torsdag d. 14. marts 2019  kl. 17.30 i Guldbergsalen, NB indgang fra Frederiksholms Kanal 12 (personalindgang) - mød bare op fra kl. 17.00.
Der er gratis adgang til foredraget og der vil blive budt på lidt flydende forfriskning.
 
Foredragsholder: Thomas Grane, Forskningskoordinator, ph.d.
 
Titel på foredraget: Varus, Plinius og Hoby - Romersk ekspansionspolitik og kontakten til Norden
 
Abstract:
I årene før og efter Kristi fødsel Engagerede den romerske kejser Augustus Rom i et ekspansionsforsøg mod Nord. Dette blev brat afsluttet i år 9, da romerne led et stort nederlag til germanske stammer ledt af den cheruskiske høvdingesøn Arminius. Skønt de romerske planer slog fejl, havde aktionerne en massiv påvirkning på jernaldersamfundene i Nord- og centraleuropa. I dette foredrag vil jeg fokusere på ekspansionsforsøget, romernes strategi og den umiddelbare påvirkning, som dette havde på det sydlige Skandinavien. Herunder vil jeg også komme ind på den viden, som romerne altid forsøgte at suge til sig uanset, hvor de kom frem.
 
Vi glæder os til at se jer
FaFs bestyrelse
Foreningen af Fagarkæologer
 


FaF arrangementer i 2019

I 2019 holdt vi  flere gå-hjem foredrag. 

Billede: Fra foredrag ved Tom Christensen
 

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net