FaF generalforsamling 2022

I henhold til vedtægterne indkaldes foreningens medlemmer til den årlige generalforsamling i FaF – Foreningen af Fagarkæologer.

 

Tid: onsdag d. 11. maj kl. 19.00

 

Sted: Vi mødes online via zoom
 

Dagsorden for generalforsamlingen (start kl. 19.00):

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.
 5. Redaktionens beretning
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.
 8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år)
 9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter.
 10. Valg af revisor.
 11. Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, fokusområder m.m..
 12. Eventuelt.
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net