Teori i arkæologi

Netværket Teori i Arkæologi mødtes og arbejdede i årene 2005-2008.

Historik
I september 2005 tog nogle af FaFs medlemmer initiativ til at oprette netværket: Teori i arkæologi. I perioden mødtes vi jævnligt - primært på Nationalmuseet i København, men også på Moesgård syd for Århus. Her diskuterede vi forskellige emner med afsæt i deltagernes egne interesser og oplæg.

Teori i Arkæologi - 2005 - om netværket og formål


Emner til diskusion
Blandt de utallige emner netværket beskæftigede sig med kan nævnes (og papers downloades): 

Arkæologiens rolle og ansvar Symmetrisk arkæologi Den Materielle vending

   -  Postprocessuel arkæologi og arkæologisk feltarbejde
   -   Charles Sanders Peirce’s semiotik

 

Den Arkæologisk Dagsorden
Et mål med Teori i Arkæologi var at forberede sig til og deltage aktivt i IX Nordic TAG 2007. Og både som enkelt personer og som gruppe lykkedes det os at stå for adskillige sessioner på Nordic TAG 2007 konferencen.

Sessionen Den Arkæologiske Dagsorden (The Archaeological Agenda) blev en succes - en spændende dag med mange indlæg. Program og abstracts kan downloades herunder: 

Program - Den Arkæologiske Dagsorden Abstracts - Den Arkæologiske Dagsorden

Flere indlæg fra sessionen Den Arkæologiske Dagsorden er nu publiceret på Nordic TAG 2007s hjemmeside:

Materialets muligheder     

Trine Borake, Københavns Universitet, Denmark 
 

Environmental archaeology: Studying the past for the benefit of the future       

Jette Linaa, Roskilde Universitetscenter, Denmark 
 

Dansk arkæologi og den halve forhistorie              

Malene Nymann, Aarhus Universitet, Denmark
 

Västsvensk mesolitikums nutida forskningshistorik en "Gentagelse"                 

Oscar Ortman, Göteborg Universitet, Sweden 
 

Forretning eller forskning

Jette Rostock, Københavns Universitet, Denmark

downloade Forretning eller forskning (pdf)
 
Teori i Arkæologi
Teori i Arkæologi mødtes jævnligt i årene 2005-2008.
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net