Prioriteringer i dansk arkæologi

Forud for generalforsamlingen 2011 var der oplæg og debat om prioriteringer i dansk arkæologisom også var et af temaerne på årets Fuglsø-møde. Kulturarvsstyrelsen afsluttede i 2009 en international evaluering af vidensudviklingen af den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed i Danmark. På den baggrund blev der peget på seks temaersom Kulturarvsstyrelsen skal prioritere og arbejde videre med.

Dorthe Kaldal fra Kulturarvsstyrelsen og Mette Svarts fra Århus Universitet, afdeling for middelalder og renæssance holdte oplæg efterfulgt af en livlig debat. 
 
Du kan læse deres abstrakt her.

Abstrakts
 
Dorte Kaldal, Kulturarvsstyrelsen
 
Dansk arkæologi og udgravningsvirksomhed blev i 2009 evalueret af et internationalt ekspertpanel fra England, Tyskland, Holland, Norge og Sverige. Rapporten for Den Internationale Evaluering ligger på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside.
 
Panelet gav en gennemgående positiv konklusion på evalueringen, men der er også anbefalinger til forbedringer. Ikke mindst set i lyset af den store mængde af arkæologiske udgravninger og data der særligt intensivt er indsamlet gennem de seneste år.
 
Det har resulteret i seks temaer, som der skal følges op:
  • Fælles nationale og regionale strategier indenfor bl.a. stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder til kvalitetssikring af udgravningsvirksomheden
  • Udarbejdelse af nationale oversigter over de arkæologiske udgravninger
  • Videreudvikling af retningslinjer for afrapportering af udgravninger
  • Planlægning og gennemførelse af seminarer og konferencer
  • Iværksættelse af bedre muligheder for forskning og publikation
  • Understøttelse af samarbejde og netværk på tværs af dansk arkæologi.
 I 2011 tager vi fat på at udarbejde nationale og regionale strategier, nationale årsoversigter samt udarbejde retningslinjer for dokumentation og afrapportering af arkæologiske udgravninger.
Hovedmålene er at styrke den arkæologiske udgravningsvirksomhed, skabe et bedre prioriteringsgrundlag i forbindelse med arkæologiske udgravninger, opkvalificere dokumentation og tolkning samt sikre kompetence og kvalitetsudvikling.
 
 
 
Mette Svart Kristiansen, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik
Aarhus Universitet
 
Middelalderens landbebyggelse – et pilotprojekt
 
Til opfølgning af den internationale evaluering har KUAS iværksat et pilotprojekt, som skal fastsætte formen for en kommende national strategi for bygherrebetalte undersøgelser. Som udgangspunkt for projektet er udvalgt den middelalderlige landbebyggelse. Oplægget vil med baggrund i en redegørelse for kommissoriet give en status på arbejdsgruppens arbejde, dels mere overordnet diskutere relationen mellem nødudgravninger og forskningsstrategier, prioritering og administrative værktøjer og de forventninger universiteter, museer og KUAS med udgangspunkt heri kunne have til den nationale strategi.
 
 

Plancher til oplæg

Mette Svart Kristiansen s Plancher

Find links til de diverse
rapporter og evalueringer
her på hjemmesiden
Læs mere her

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net