Hensigtserklæring 2013 - 2014

for FaFs bestyrelses arbejde

Målet med året
At øge synligheden af FaF som en betydningsfuld forening, der skaber rammerne for fagligt netværk og diskussioner, samt som den eneste organisation der rummer alle fagarkæologer, uanset hvilken tilknytning de har til faget. FaF er medlemmernes forening! Det er medlemmerne vi arbejder for, og det er medlemmerne, der hos os har muligheden for at levere indholdet i det faglige netværk.
 
Vejviser til målet
Synliggørelsen skal ske både overfor medlemmer; kommende medlemmer og vores omverden. Vi vil synliggøre os gennem bedre kommunikation; afholdelsen af en række arrangementer for foreningens medlemmer; samt beskæftigelse med emner som er vigtige for vores medlemmer.
 
Projekt: Det arkæologiske Arbejdsmarked
FaF arbejder i år med projektet ”Det arkæologiske arbejdsmarked”. Under denne overskrift vil vi arbejde for at få mere fokus på de vilkår og udfordringer, som fagarkæologer lever og arbejder med, og de aktuelle problematikker som er forbundet med faget og professionen.
 
Samarbejde med andre organisationer
Vi vil desuden undersøge mulighederne for at samarbejde med for eksempel Dansk Magisterforening og Organisationen Danske Museer. Disse organisationer arbejder med problemstillinger som har betydning for arkæologer og det arkæologiske fag – og der vil utvivlsomt være områder hvor FaF og disse organisationer med fordel kan samarbejde.
 
FaF medlemmerne deltager
Herudover vil bestyrelsen gerne i større udstrækning invitere medlemmerne til at deltage i FaFs arbejde. For eksempel ved at varetage små eller større opgaver, som gavner foreningen og styrker medlemmernes netværk. Det kan være i forbindelse med planlægning af arrangementer, eller i forbindelse med diskussion af emner, som vi arbejder med.
 
 
v. FaFs bestyrelse, maj. 2013
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net