Det arkæologiske arbejdsmarked


Under overskrift  "Det arkæologiske arbejdsmarked" vil FaF´s bestyrelse arbejde for at få mere fokus på de vilkår og udfordringer, som fagarkæologer lever og arbejder med, og de aktuelle problematikker som er forbundet med faget og professionen.

Projektet udspringer af

- FaF’s undersøgelse fra september 2012 af arkæologers ansættelser og jobformidling.

Og det er også i den sammenhæng at 
- åbent brev (fra 1. maj 2013) til Kulturstyrelsens direktør Anne Mette Rahbæk skal ses.

Kommenter - Diskuter
Nyt om projektet 
Nyt 1. september 2014

Discovering the Archaeologists of Denmark
I februar-marts måned 2014 foretog FaF en mindre undersøgelse som er mundet ud i rapporten Discovering the Archaeologists of Denmark 2012-14 der nu er blevet publiceret på Discovering the Archaeologist of Europe (DISCO)´s hjemmeside.  Hvis du vil vide mere DISCO og læse rapporterne fra andre lande så se på www.discovering-archaeologists.eu . Ved at klikke på det respektive land på kortet finder du rapporter derfra.
 
Nyt 1. juli 2014

 
FaF har haft sin TV-debut
Tirsdag d. 17. juni (kl. 19:30) medvirkede FaFs formand i et indslag på TV2-Lorry.

Emnet var en kommende stigning indenfor byggeri i Region Sjælland, hvilket forventes at skabe flere arkæologiske jobs. Det er selvfølgelig godt, især for de af vores medlemmer, der har haft svært ved at holde sig beskæftiget. Men bestyrelsens holdning er, at flere udgravninger alene ikke gavner faget. Det er vigtigt, at der også sikres midler til at gøre det arkæologiske vidensproducerende arbejde færdig, når de bygherrefinansierede udgravninger slutter.

Se indslaget her ...
Nyt 1. juni 2014


DM og FaF undersøger ...
 
Hvis du for tiden er ansat på et af landets museer med arkæologisk ansvarsområde, er du nok allerede stødt på en undersøgelse – i form af et spørgeskema. Dansk Magisterforening (DM) og FaF er nemlig gået i samarbejde om at kortlægge arkæologers ansættelses og arbejdsmæssige forhold på de kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvarsområde.  Tillidsrepræsentanter eller kontaktpersoner på museerne har taget godt imod vores henvendelse, og de er nu i gang med at uddele spørgeskemaet og indhente besvarelserne. Vi håber på at alle arkæologer der for nuværende er ansat på de respektive museer vil svare på vores spørgsmål – uanset om de er fast- eller tidsbegrænset ansat, på fuld tid eller deltid, om de er arkæologistuderende, bachelor, kandidat eller ph.d. ere med en arkæologisk eksamen.
 
Nyt 1. april 2014


Discovering the Archaeologists  
– undersøgelsen færdig
 
FaFs del af undersøgelsen Discovering the Archaeologists of Europe er færdig . Tak til de der deltog med hjælp og oplysninger til undersøgelsen. Resultaterne af undersøgelsen vil blive offentliggjort senere på året. 
 
Nyt 1. februar 2014


Discovering the Archaeologists of Europe
 
Discovering the Archaeologist of Europe (DISCO) er et europæisk projekt, som har til formål at undersøge det arkæologiske arbejdsmarked på tværs af Europa. Organisationer fra 22 lande deltager i undersøgelsen. FaF er en af disse og hjælper projektet ved at indsamle data og lave en rapport om det danske arkæologiske arbejdsmarked. Hvis du vil vide mere DISCO så se på http://www.discovering-archaeologists.eu/
 
FaFs del af undersøgelsen vil blive foretaget her i februar-marts måned. Vi håber på at I vil bakke op om undersøgelsen og svare på vores spørgsmål når vi henvender os. 
 
Nyt 1. december 2013


Det arkæologiske arbejdsmarked
– i Danmark og i Europa


Siden vi skød projektet ”Det arkæologiske arbejdsmarked” i gang i forsommeren 2013, har det vist sig at FaF ikke er de eneste der interesserer sig for problematikken.

Sammen med DM – Dansk Magisterforening har vi gang i et konkret samarbejde om at lave en undersøgelse af arkæologers ansættelsesforhold – vi er stadig i forberedelsesfasen, men efter planen vil selve undersøgelsen blive fortaget i starten af 2014. Undersøgelsesresultaterne skal skabe grundlag for en diskussion af, hvordan vi bedst kan forbedre forholdene for faget, forskningen og fagarkæologerne.

Efter årets EAA konference – hvor FaF deltog med et indlæg i sessionen ”The roles and benefits of professional associations in Europe and beyond” – er FaF desuden blevet kontaktet fra internationalt hold og opfordret til at blive partner i det transnationale projekt ”Discovering the Archaeologists of Europe” – et projekt der undersøger det arkæologiske arbejdsmarked i Europa. Projektet holder møde her i december 2013 hvor FaF deltager med en repræsentant med henblik på at bliver partner i projektet.

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net