Hensigtserklæring 2014 - 2015

– for FaFs bestyrelses arbejde
Målet med året
FaFs bestyrelse vil i det kommende år fortsat arbejde for at skaber rammerne for fagligt og socialt netværk for vores medlemmer. Vi vil også arbejde for at betingelserne for dansk arkæologi og fagarkæologer bliver debatteret. Vi har et særligt fokus på det arkæologiske arbejdsmarked og på udviklingen af faget.

Vejviser til målet
FaF er til for medlemmerne
FaFs medlemmer skal have muligheden for at deltage aktivt i foreningens arbejde, grupperne og aktiviteter. Bestyrelsen vil opfordre alle medlemmer, der kunne have lyst, til at bidrage. Hvad end det er et debatindlæg, forslag til kommende arrangementer, deltagelse i udvalgsarbejde, eller faglig vidensdeling – på møder, på hjemmesiden, i Arkæologisk Forum eller blot en kommentar på Facebook.   

En aktiv og synlig rolle
Synlighed vigtig for, at vi kan nå vores mål for det kommende år. Derfor vil vi fortsat arbejde med og udvikle vores kommunikation med medlemmerne, og udadrettet mod andre aktører og offentligheden.

Samarbejde med andre organisationer
Samarbejde kan skabe fordele for FaFs medlemmer, og gavne vores arbejde. Vi har allerede et samarbejde med Dansk Magisterforening omkring faglige inspirerende tilbud til både deres og vores medlemmer. Vi vil undersøge samarbejdsmulighederne med ODM og studenter-foreningerne.

Det arkæologske arbejdsmarked
FaF og DM er gået sammen om en undersøgelse blandt arkæologer ansat på museerne. Desuden har FaF sikret, at Danmark indgik i en europæisk undersøgelse af det arkæologiske arbejdsmarked: Discovering the Archaeologists of Europe. Disse anstrengelser bærer snart frugt, og det bliver bestyrelsens opgave det kommende år at sørge for, at dette statistiske materiale bliver brugt som grundlag for debat og fremadrettede anbefalinger.

Udvikling af dansk arkæologi
FaF kan være med til at udvikle dansk arkæologi. Bestyrelsen har flere tiltag på bedding, heriblandt en paneldebat om museumsloven, og et større projekt om arkæologiens rolles indenfor Kulturarvsmanagement.

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net