FaF generalforsamling 17. marts 2017

Foreningen af Fagarkæologer holdt ordinær generalforsamling fredag d. 17. marts 2017 kl. 18.00 i Kulturhuset Indre By, København.

NB Inden generalforsamlingen holdt Ulla Odgaard holde foredrag om projektet Jagtens arkæologi.

Dagsorden for generalforsamlingen

(start kl. 18.00):
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.
 5. Redaktionens beretning.
 6. Behandling af indkomne forslag: A. Forslag til ændringer af FaFs vedtægter (1 stk. ialt - se forslaget nedenfor)
 7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.
 8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år).
 9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter.
 10. Valg af revisor.
 11. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder.
 12. Eventuelt.

Referat af generalforsamlingen

Download referatet her ...

Har du et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Indtryk fra allerede afholdte FaF arrangementer kan ses her
 

 


FaF arrangementer

FaF er en medlemsbaseret forening og fungerer i høj grad på initiativer fra medlemmerne.

FaF stiller gerne portal, erfaring og økonomi til rådighed for gode ideer og initiativer. Så hvis du har en idé til et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net