FaF generalforsamling 2016

Foreningen af Fagarkæologer holdt ordinær generalforsamling torsdag d. 17. marts 2017 kl. 18.00 i Kulturanstalten - Onkel Dannys Plads: Forsamlingshuset, København V.

NB Inden generalforsamlingen holdt Theis Z. T. Jensen (MA. i Arkæologi, Museum Lolland-Falster) et foredrag: 3D-dokumentation i felten. Fotogrammetrisk dokumentation af et druknet Stenalderlandskab ved Rødbyhavn.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens fremlæggelse af regnskab 2015 og budget for 2016
 5. Redaktionens beretning
 6. Behandling af indkomne forslag: A. Forslag til ændringer af FaFs vedtægter (5 stk. ialt - se forslagene nedenfor).
 7. Fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.
 8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år)
 9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter.
 10. Valg af revisor.
 11. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder.
 12. Eventuelt.


Ad Dagsordenpunkt 6 A.
Ialt 5 forslag til ændringer af FaFs vedtægter - til FaF ordinære generalforsamling 17. marts 2016.

Forslag  1)
Forslagsstillere: Bestyrelsen for FaF (Anette, Jette, Sandie, Nikolaj, Ulla, Thit, Poul Erik, Claus).

§ 6, Stk. 2 ændres til:
En gang om året afholdes ordinær generalforsamling. Den skal varsles 6 uger før. Minimum 3 uger før udsendes indkaldelse med foreløbig dagsorden. Dette kan ske via. e-mail.

Nuværende § 6, Stk. 2:
En gang om året afholdes ordinær generalforsamling. Den skal varsles 6 uger før. Udsendelsen af en skriftlig indkaldelse skal ske minimum 3 uger før. Den foreløbige dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Begrundelse:
En præcisering af at varsel af og indkaldelse til den ordinære generalforsamling kan ske med mail.

Forslag 2) 
Forslagsstillere: Bestyrelsen for FaF (Anette, Jette, Sandie, Nikolaj, Ulla, Thit, Poul Erik, Claus).

§ 6 , Stk. 4, dagsorden punkt 3 ændres til:
3. Bestyrelsens beretning.

Nuværende  § 6 , Stk. 4, dagsorden punkt 3 lyder:
3. Formandens beretning.

Begrundelse:
Det er FaFs bestyrelse, og ikke kun formanden, der har ansvaret for årets aktiviteter og fokusområder. Derfor bør det være hele bestyrelses beretning. Beretningen fremlægges af en eller flere af bestyrelsens medlemmer. 

Forslag 3)
Forslagsstillere: Bestyrelsen for FaF (Anette, Jette, Sandie, Nikolaj, Ulla, Thit, Poul Erik, Claus).

§ 6 , Stk. 4, dagsorden punkt 4 ændres til :
4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.

Nuværende § 6 , Stk. 4, dagsorden punkt 4 lyder:
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab.

Begrundelse:
Kasseren kan have brug for at fremlægge informationer, som har relevans for årets regnskab. Den foreslåede ændring giver kasseren denne mulighed. 

Forslag 4)
Forslagsstillere: Bestyrelsen for FaF (Anette, Jette, Sandie, Nikolaj, Ulla, Thit, Poul Erik, Claus).

§ 6 , Stk. 4, dagsorden punkt 7 ændres til :
7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.

Nuværende  § 6 , Stk. 4,  dagsorden punkt 7 lyder:
7. Fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.

Begrundelse:
I vedtægternes § 5 stk. 2 står der: ”Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab”. Derfor bør der på generalforsamlingen fremlægges og godkendes et budget. 


Forslag 5)
Forslagsstiller: Nikolaj Viuff Kristensen
 
§ 6 , Stk. 4, dagsorden punkt 11 slettes og punkt 6 ændres  til:
6. Behandling af indkomne forslag samt indput til og diskussion af kommende fokusområder og aktiviteter.
 
Nuværende  § 6 , Stk. 4,  dagsorden punkt 6  og punkt 11 lyder :
6. Behandling af indkomne forslag .
11. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder.
 
Begrundelsen: Punkt 11 bør høre under punkt 6 så det ikke ligger efter at budgettet er fastsat og der derfor ikke kan afsættes penge til det.Referat af generalforsamlingen

Download referatet her ...
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net