FaF generalforsamling 12. april 2018

Foreningen af Fagarkæologer holdt ordinær generalfdorsamling torsdag d. 12. april kl. 18 på Københavns Universitet Amager.

NB Inden generalforsamlingen holdt Nadia Haupt fordrag om 2 et halvt år på verdens største nødudgravning i Afghanistan Fra Budda til Taleban - Motivation og ledelse i et borgerkrigs ramt muslimsk land
 

Dagsorden for generalforsamlingen

(start kl. 18.00
 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af referent. 
 3. Bestyrelsens beretning. 
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab. 
 5. Redaktionens beretning 
 6. Behandling af indkomne forslag 
 7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår. 
 8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år) 
 9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter. 
 10. Valg af revisor. 
 11. Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, fokusområder m.m.. 
 12. Eventuelt. 
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net