FaF arrangementer

Har du et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Indtryk fra allerede afholdte FaF arrangementer kan ses her
 

Til FaFs medlemmer

FaF ordinær generalforsamling 2021

Tirsdag d 26. oktober 2021 kl. 19.00 afholder FaF ordinær generalforsamling. Vi afholder generalforsamlingen online via zoom - så der bliver gode muligheder for at vi kan mødes på tværs af landet. Sæt kryds i kalenderen!

Foreløbig dagsorden:
 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af referent. 
 3. Bestyrelsens beretning. 
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab. 
 5. Redaktionens beretning 
 6. Behandling af forslag fra redaktionen for Arkæologisk Forum (se link til forslaget herunder)
 7. Behandling af øvrige indkomne forslag 
 8. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår. 
 9. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år) 
 10. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter. 
 11. Valg af revisor. 
 12. Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, fokusområder m.m.. 
 13. Eventuelt.

Ad. 6
Forslag stillet af redaktionen for Arkæologisk Forum :
Forslag til FaFs generalforsamling stillet af redaktionen for Arkæologisk Forum


Fuldmagt
Kan du ikke være personligt til stede ved  generalforsamlingen, men ønsker at afgive din stemme, kan du sende en mail med en uderskrevet fuldmagt (skannet) som vedhæftet fil til bestyrelsen senest 26. oktober kl. 12.00. 


Hvis du ønsker at stille op (eller genopstille) til valg til bestyrelsen, revisor m.v.  men ikke kan være til stede personligt ved generalforsamlingen, skal en underskreven fuldmagt være mailet til bestyrelsen for FaF inden.

En underskrevet fuldmagt (skannet) kan mailes som vedhæftet fil til bestyrelsen  senest d. 26. oktober kl. 12.00. HUSK at skrive hvad du giver fuldmagt til.


Venlig hilsen
Bestyrelsen for FaF

Hvor vil vi hen med dansk arkæologi?

Seminaret er under forberedelse - når vi har en dato melder vi det ud. Vi håber det bliver muligt i efteråret 2021.  

 

Vi vil gerne have mere forskning – mere viden. Men hvor meget forskning kommer der egentlig ud af de arkæologiske aktiviteter i DK? Vi vil gerne bidrage med viden til verden. Men hvordan er status egentlig?

 

Bliver vi ved med at formidle den samme gamle viden, eller har vi som arkæologisk fag været i stand til at bidrage med noget nyt? Hvordan står det egentlig til med den arkæologiske forskning – og hvor vil vi egentlig hen? Hvordan kan vi sikre, at den arkæologiske forskning får gode vilkår i fremtiden?

 

I 2008 undersøgte et internationalt panel hvordan det stod til med dansk arkæologis forsknings- og publikationsvirksomhed i relation til kapitel 8 arbejdet. Deres vurdering lød, at der skete for lidt forskning og var alt for få publikationer. Siden har man gjort tiltag for at højne museernes forsknings og publicerings-rate ved at f.eks. kræve at der blev tilknyttet PhD-ere. Hvad har det betydet for arkæologien og arkæologerne?

 

I undersøgelsen: Arkæolog på Lokalmuseerne i 2013. En kvantitativ analyse (publiceret 2015) udarbejdet af FaF-Foreningen af Fagarkæologer i samarbejde med Magisterforeningen, fremgik det, at kun få arkæologer fik mulighed for at forske. Det er et stort problem for vores fags udvikling, hvis det stadig forholder sig sådan. Hvordan står det f.eks. til med den vekselvirkning, der bør være mellem forskning og udgravning?

 

Derfor planlægger vi nu et seminar hvor vi arkæologer kan mødes og gøre status og måske blive enige om nye visioner.


Vi håber på at kunne afholde seminaret i 2021 .
 

 


FaF arrangementer

FaF er en medlemsbaseret forening og fungerer i høj grad på initiativer fra medlemmerne.

FaF stiller gerne portal, erfaring og økonomi til rådighed for gode ideer og initiativer. Så hvis du har en idé til et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net