Online møderække marts - april 2021

FaF afholdt en række online-møder i februar og marts 2021 

Møderække - ONLINE - hvor aktuelle emner og forskningsprojekter præsenteres i korte indlæg. 

Få faglige indput i hverdagens tummerum og deltag i en faglig snak - onsdag eftermidage i en times tid, online.


Onsdag 3. februar 2021 kl. 17.00 - 18.00
 
Oplæg af: Ulla Mannering, forskningsprofessor MSO, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet.
 
Velklædt i Vikingetiden
Velklædt i Vikingetiden er et forsknings- og formidlingsprojekt, som er designet til at fremhæve variationen i vikingetidens tekstilkvaliteter, og komme med et fagligt funderet bud på en rekonstrueret mands- og kvindedragt fra vikingetiden. Projektet giver de mange interesserede, som arbejder med dragtrekonstruktioner på museer og formidlingscentre et overblik over de tilgængelige dragtkilder, deres datering, og hvordan de kan tolkes og sættes sammen.
  
De planlagte rekonstruktioner af tekstiler, redskaber og dragter, som vi nu er ved at være færdige med, skal give museumspublikum og andre interesserede en anderledes og mere taktil oplevelse af vikingetidens tekstilhåndværk.
 
Velklædt i Vikingetiden samarbejder med Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet og Sagnlandet Lejre, og er finansieret af VELUX FONDENs Museumsprogram. Vi har nu arbejdet på projektet i 2 ½ år, og er klar til at vise vores resultater frem og dele vores erfaringer. Man kan finde mere information om projektet på https://natmus.dk/historisk-viden/forskning/forskningsprojekter/fashioning-the-viking-age/ eller instagram: @fashioningthevikingage'
 


Onsdag 10. februar 2021 kl. 17.00 - 18.00
 
Oplæg af: Jakob Seerup, ph.d., Museumsinspektør Bornholms Museum
 
Skal historien altid "skrives om"  –  og er skibsvrag altid "gådefulde"?
Museumsinspektør Jakob Seerup fra Bornholms Museum lægger op til debat om popularisering og oversælgning af arkæologiske nyheder. Der skal være plads til entusiasme og umiddelbarhed i den daglige, populærvidenskabelige formidling af historie og arkæologi. Vi skal bevare begejstringen og brænde igennem skærmene og nå ud til publikum.
 
Men museerne balancerer på en knivsæg, hvor vi på den ene side frygter næste sommers agurketidshistorie om sunkne ubåde eller begravede naziguldtog – og på den anden side gerne vil have del i den samme opmærksomhed. I den virkelighed er det vigtigt at bevare omtanken og holde hovedet koldt. For i sidste ende er det vores troværdighed, der står på spil.Onsdag 17. februar 2021 kl. 17.00 - 18.00
 
Oplæg af: Trine Kellberg Nielsen, Associate professor Aarhus University, DFF Sapere Aude Research Leader
 
Nordlige Neandertalere
I det nystartede NeanderEDGE forskningsprojekt, stilles der skarpt på neandertalernes nordligste tilstedeværelse, med et særligt fokus på spørgsmålet om neandertalerne nåede til det område vi i dag kalder Danmark. I dette oplæg præsenteres NeanderEDGE projektets kerne, og der trækkes tråde til den nye særudstilling på Moesgaard Museum, der frem til sommer formidler den nyeste viden om vores nærmeste uddøde slægtninge.
 
  
   
Onsdag 3. marts 2021 kl. 17.00 - 18.00
 
Oplæg af: Trine Borake, ph.d.,Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland
 
Øjet på bolden
- Den middelalderlige landbebyggelses problem og potentiale

Landbebyggelsen har på mange måder været en kastebold mellem forskellige fagretninger og traditioner, og har ofte siddet på bænke og ventet på et gennembrud. Det gennembrud er langt fra på vej, men der bliver varmet op i kulissen. Og det er godt, for landbebyggelsen rummer potentiale til at nuancere og perspektivere en række forskningsmæssige problemfelter som bebyggelsesmønstre, sociale aspekter og identitet. Det vil blive uddybet og diskuteret i oplægget på baggrund af undersøgelser på Vestsjælland. Onsdag 10. marts 2021 kl. 17.00 - 18.00
 
Oplæg af: Anna Beck, p.hd. , MUseumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark

Arkæologisk viden på spil
For at gennemfør en lovpligtig udgravning i Danmark i dag, skal der argumenteres for, at der er tale om et væsentligt fortidsminde. Et væsentligt fortidsminde defineres af Slots- og Kulturstyrelsen, som et fortidsminde, der bidrager med ny viden. Men hvad er ny arkæologisk viden? I oplægget præsenteres resultater fra en kortlægning af rammerne for vidensproduktion i de lovpligtige udgravninger og diskuteres hvad de lovpligtige udgravninger egentlig bidrager med.


 

Onsdag 17. marts 2021 kl. 17.00 - 18.15
 
Oplæg af: Ole Thirup Kastholm, Museumsinspektør v. ROMU & Lasse Sørensen, Forskningschef v. Nationalmuseet
 
På sporet af neandertalere?
Nye undersøgelser i Ejby Klint
I efteråret 2020 foretog ROMU og Nationalmuseet en udgravning i Ejby Klint. Vi gik i fodsporene på amatørarkæologen Erik Madsen, der i 1960’erne havde påvist et intakt strandlag fra Eem-mellemistiden (130.000-115.000 BP) i klinten, og som i laget havde fundet flintstykker, som han mente bare spor efter menneskelig forarbejdning. Madsens fund har siden været omdiskuterede.

Først vil Ole Kastholm fortæller dels om Erik Madsen og hans arbejde, dels om feltarbejdet i 2020, derefter vil Lasse Sørensen beretter om de konkrete stykker flint samt om udgravningens perspektiver i forhold den fremtidige søgen efter materielle spor fra mellemistiden i Sydskandinavien.  


 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net