FaF generalforsamling 2023

Den årlige generalforsamling i FaF – Foreningen af Fagarkæologer -  blev holdt online torsdag d. 16. marts kl. 19.00

 

Dagsorden for generalforsamlingen 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.
 5. Redaktionens beretning
 6. Behandling af forslag fra FaFs bestyrelse (se link til forslaget herunder)
 7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.
 8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år)
 9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter.
 10. Valg af revisor.
 11. Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, fokusområder m.m..
 12. Eventuelt.
 
Ad. 6
Forslag til vedtægtsændring stillet af bestyrelsen for FaF
Forslag til FaFs generalforsamling - stillet af FaFs bestyrelse
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net